Goed nieuws: de overheid trekt zich terug!

Is het niet fantastisch? De bemoeienis ambtenaren, nietsnutten natuurlijk, uitvreters, zal minder worden. Eindelijk! Het is een geleidelijke beweging, geen abrupte landverschuiving, maar als je goed kijkt zie je het gebeuren.

Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt het aantal ambtenaren jarenlang gestaag af. Bij een voorgaand kabinet (Rutte 2?) werden werknemers, ongeacht ervaring en kennis, bij de HR afdeling ontboden met het dringende verzoek om iets anders te gaan zoeken. Na 3 maanden volgde een vervolggesprek: “Nog niets anders? Is de zorg niet iets voor je?". ILT (de oude Scheepvaart Inspectie) kondigde laatste tijdens een sectoroverleg met binnenvaartorganisaties aan dat ze niet meer mee gaan met de Nederlandse delegaties naar internationale scheepvaartoverleggen. Dat moeten de ‘beleidsambtenaren’ doen. ILT is meer van de uitvoering, niet van nieuwe wetten.Ook de aanbevelingen van de OVV aan de BBZ bevestigen de terugtrekkende trend. Niet de Minister maar de sector wordt opgedragen om orde op zaken te stellen. Want dat is de consequentie: als de overheid het niet doet dan moeten burgers (en ondernemers) het zelf doen.

Ik schrijf wel dat dat allemaal goed nieuws is maar of dat zo is dat weet ik eigenlijk niet. Het is ook niet zozeer het punt dat ik wil maken. Er zal vast wat voor te zeggen zijn dat de overheid zich terugtrekt. Mensen met een neo-liberalistischer inborst zullen het zeker goed vinden. De goede kant is dat wij, in het ‘geval Amicitia’ laten we zeggen, nu zelf mogen laten zien dat we die verantwoordelijkheid ook kunnen dragen. Dus laten zien aan de buitenwereld dat we in staat zijn om afspraken te maken over de minimumstandaard, over veiligheid. En kunnen laten zien dat we ons daar dan ook aan houden. Dat we werk maken van kennisdeling. Ik geloof ook wel dat we daar aardig in slagen. Nog lang niet iedereen heeft de branchenorm voor Rondhouten bekeken, okay, maar het aantal zal langzaam stijgen.

Het zal steeds lastiger worden om nu nog vol te blijven houden dat de beste behandeling van een windscheur is om hem dicht te kitten. Om maar eens wat te noemen. Wat bij deze ontwikkelingen misschien wel belangrijker is dan ooit, is dat we kunnen inspelen op de trend, dat we de gaten kunnen vullen die de overheid achter laat. Als er geen ambtenaren meer zijn met verstand van zaken dan zal iemand anders het belang van de vloot moeten overbrengen bij de beleidsmakers in den Haag en Straatsburg.

En dat vraagt om de BBZ. Al was het maar om soms een brief aan de Minister te sturen om haar te vertellen dat de praktische kennis onmisbaar is, ook aan de internationale onderhandelingstafels. Maar niet alleen de overheid trekt zich terug, de ondernemers en schippers lijken dat ook te willen doen. De ledenaantallen slinken, terwijl de noodzaak om invloed uit te oefenen toeneemt. Daar moeten we iets op verzinnen.


Paul van Ommen – Directeur BBZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*