Bijeenkomst Harlingen 18 september 2016

Bijeenkomst Harlingen
18 september 2016, 20:00 – 22:00 hour
Hotel Central,,nl,Background and purpose of the evening,,nl,The aim is to dwell together in one of the major accidents that have occurred in our sector,,nl,Our goal is to engage with each other and share thoughts and ideas with each other,,nl,Below, we want to bring at least like to order,,nl,but the debate is open,,nl,Consequences of the accident,,nl,How the accident is polite,,nl,What has been done,,nl,and loosened done just after the accident,,,nl,What do we actually know about the circumstances of the accident,,nl,Ongoing investigations,,nl,Which body does what and for what purpose,,nl,What now,,nl,What else is on us and what we would like industry or association should do now,,nl,Paul van Ommen,,nl

Aanleiding en doel van de avond
Doel is om met elkaar stil te staan bij een van de grootste ongevallen die zich in onze sector heeft voorgedaan. Ons doel is om met elkaar in gesprek te gaan en gedachtes en opvattingen met elkaar te delen. Het onderstaande willen we in ieder geval graag aan de orde brengen, maar de discussie is open.

  • Gevolgen van het ongeval
    Hoe is het ongeval beleefd? Wat is er allemaal gebeurd, gedaan en losgemaakt vlak na het ongeval?
  • Wat weten we nu eigenlijk over de toedracht van het ongeluk?
  • Lopende onderzoeken
    Welke instantie doet wat en met welk doel?
  • Hoe nu verder?
    Wat komt er nog op ons af en wat zouden we als sector of als vereniging nu moeten doen?

Paul van Ommen

BBZ

 

Posted in Activities