Bijeenkomst Harlingen 18 septembre 2016

Bijeenkomst Harlingen
18 septembre 2016, 20:00 - 22:00 heure
Hotel Centraal

Aanleiding en doel van de avond
Doel is om met elkaar stil te staan bij een van de grootste ongevallen die zich in onze sector heeft voorgedaan. Ons doel is om met elkaar in gesprek te gaan en gedachtes en opvattingen met elkaar te delen. Het onderstaande willen we in ieder geval graag aan de orde brengen, maar de discussie is open.

  • Gevolgen van het ongeval
    Hoe is het ongeval beleefd? Wat is er allemaal gebeurd, gedaan en losgemaakt vlak na het ongeval?
  • Wat weten we nu eigenlijk over de toedracht van het ongeluk?
  • Lopende onderzoeken
    Welke instantie doet wat en met welk doel?
  • Hoe nu verder?
    Wat komt er nog op ons af en wat zouden we als sector of als vereniging nu moeten doen?

Paul van Ommen

BBZ

 

Publié dans Activités