Diploma Uitreiking EZS 17 April 2015

Diploma-uitreiking 2014Aanstaande vrijdag 17 april worden in de Westerkerk in Enkhuizen de diploma’s uitgereikt aan kandidaten die dit jaar zijn geslaagd voor de opleiding KZV/GZV.
Wederom zal de burgemeester van Enkhuizen de diploma’s persoonlijk overhandigen op deze feestelijke dag. Tevens wordt bij deze gelegenheid de jaarlijkse erepenning van verdienste voor de beroepszeilvaart uitgereikt.
Alle studenten en betrokkenen zijn met aanhang en/of familie welkom vanaf 10:30 Stunde. Het officiële gedeelte zal duren van 11:00 tot ca. 12:30 uur waarna er op de Kaatje een gezellige borrel geschonken wordt.

Van diploma naar bekwaamheidsbewijs:
Sinds de invoering van het nieuwe besluit zeevarenden Handelsvaart en Zeilvaart op 3 Mai 2014 is een Diploma en vaartijd niet meer genoeg om een vaarbevoegdheid te verkrijgen. Voor het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs (vbb) bij het Kiwa is een zogenaamd bekwaamheidsbewijs vereist. Hiervoor moet je 6 maanden varen met een takenboek. In dit takenboek tekent de kapitein of de 1e stuurman af welke vaardigheden je beheerst en kan je zelf zien waaraan je moet gaan werken. Als alle taken afgetekend zijn kom je weer bij de EZS terug en lever je je takenboek in. Wij moeten dit gaan verifiëren en kunnen daarna je “Bekwaamheidsbewijs” afgeven.

Eerder afgetekende taken in STCW takenboeken worden uiteraard geaccepteerd voor zover ze het EZS record book dekken mits niet ouder dan 4 Jahr. Kopiëren van het EZS record book is niet toegestaan en kopieën zullen niet worden geaccepteerd. Zorg dat je al je vaartijd ook bijhoudt in een monsterboekje (verkrijgbaar bij het Kiwa).

Lassen op; het bijhouden en aftekenen van je takenboek is een serieuze zaak. Neem dit van het begin af aan serieus en zorg dat je kapitein of stuurman goed op de hoogte is van je vorderingen. De kapitein of stuurman tekent dus ook voor je vaardigheden en neemt daarmee verantwoording.

Van bekwaamheidsbewijs naar vaarbevoegdheidsbewijs:
Met je bekwaamheidsbewijs, je medische keuring voor de zeevaart, je Marcom certificaat, je certificaten basic safety, medical first aid en medical care ga je naar het kiwa (www.kiwaregister.nl) en daar vraag je je vbb voor de zeilvaart aan.

Kosten:
Het EZS takenboek zelf kost € 20,- en zal op de diploma uitreiking verkrijgbaar zijn. De kosten voor het afhandelen en afgeven van het bekwaamheidsbewijs zijn € 150,-. Het Kiwa rekent ook kosten voor het afgeven van het vbb.