Foto’s van de nieuwjaarsbijeenkomst op Facebook

Kort verslag ALV 18 February 2018

By the Ocean we Unite
Thomas van Thiel vertelt heel boeiend over bewustwording van de vervuiling door plastic op de oceaan. Sailing over the ocean Thomas comes across a plastic bottle and this has not let him go,,nl,From this one bottle "By the Ocean we Unite" was created,,nl,Plastic is beautiful material,,nl,what we can do a lot with,,nl,but the other side of the coin is that that plastic never disappears,,nl,We have to get rid of the overconsumption of plastic,,nl,The numbers do not lie,,nl,Of the,,nl,species of Albatrosses that we know,,nl,be there,,nl,threatened with extinction,,nl,There is no place on the ocean,,nl,that is free of plastic,,nl,We all know the plastic giars,,nl. Vanuit dit ene flesje is “By the Ocean we Unite” ontstaan.
Plastic is mooi materiaal, waar we veel mee kunnen, maar de keerzijde van de medaille is dat dat plastic ook nooit meer verdwijnt. We moeten af van de overconsumptie aan plastic. De cijfers liegen er niet om.
Van de 21 soorten Albatrossen die wij kennen, worden er 18 met uitsterven bedreigd.
Er is geen plek op de oceaan, die vrij is van plastic. We kennen allemaal de plastic giars (5 to 7 places on the oceans,,nl,but all this is together,,nl,of all the plastic that ended up in the oceans,,nl,In other words,,nl,prevention is important,,nl,less plastic to the sea,,nl,with a side note,,nl,that much plastic that comes into the sea comes from the rivers that flow into the sea,,nl,Knowledge awareness and from there solutions,,nl,Guided tour of the Ceuvel,,nl,As a nice connection to Thomas's talk, we were able to enjoy a tour of the Ceuvel,,nl,What a wonderful project,,nl,Proof,,nl), maar dit allemaal bij elkaar is maar 1% van al het plastic dat in de oceanen terecht is gekomen.
Met andere woorden: preventie is belangrijk, minder plastic naar zee (met als kanttekening, dat veel plastic dat in zee komt afkomstig is van de rivieren die uitmonden in de zee)
Kennis-bewustwording en van daaruit oplossingen.

Rondleiding de Ceuvel
Als mooie aansluiting op het praatje van Thomas hebben we mogen genieten van een rondleiding door de Ceuvel. Wat een schitterend project.
Een bewijs, that a small community can bring about a change in thinking,,nl,On the,,nl,on our Facebook page you can see a nice impression of this successful members day,,nl.

Op het publieke fotoalbum op onze Facebookpagina kun je een gezellige impressie zien van deze geslaagde ledendag.

Workship De Ceuvel