Goed nieuws vaarbevoegheid Handelsvaart

Beste oud-leerlingen GZV-Aanvulling,

In augustus dit jaar  berichtte ik jullie dat het diploma GZV-aanvulling uiterlijk tot 31 december dit jaar geldig zou zijn voor het aanvragen van een VBB handelsvaart. Dit had Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ons op 22 juli schriftelijk medegedeeld. Uiteraard hebben wij vanuit de Enkhuizer Zeevaartschool hier een ernstig bezwaar tegen ingediend omdat het niet overeenkomt met de wetgeving. Het heeft even geduurd maar gelukkig hebben we vandaag een antwoord binnen gekregen.

KoopvaardijStartpaginaIk citeer hun brief d.d. 6-11-2014:
Personen die vóór 3 mei 2014 het kennisbewijs Aanvulling stuurman handelsvaart hebben behaald, kunnen tot vier jaar na het behalen van dit kennisbewijs de betreffende vaarbevoegdheid wachtstuurman alle schepen bij Kiwa Register BV aanvragen. Dit is in overeenstemming met het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, artikel 8, eerste lid.

Dit komt inderdaad overeen met de huidige wetgeving. Let op! Een eerste VBB moet dus binnen 4 jaar na het behalen van je diploma aangevraagd worden! Dit was voorheen 4 jaar en 9 maanden.

Hoort zegt het voort!
Vriendelijke groeten
Bernt Fölmer

Geplaatst in Nieuws