Leugenbank

De Leugenbank is ons verenigingskrantje en komt 2x per jaar uit. Eenmaal aan het eind van het vaarseizoen en eenmaal voor de diploma-uitreiking.