Oprichting Henk Weverfonds!

Henk Wever Fondsother Dwarstuigers,,eu,Perhaps you have heard that some months ago Henk Wever Fund,,nl,HWF,,cy,was founded partly on the initiative of Cross Harness,,nl,Most of you will not know Henk director / co-founder of the EZS and as a teacher,,nl,The fund that bears his name,,nl,wants them who need financial support to attend the training Little Zeilvaart to EZS,,nl,To this end, the fund may provide an interest-free loan,,nl,Of course, the fund will need the necessary resources for,,nl,

Misschien hebben jullie al gehoord dat enige maanden geleden het Henk Wever Fonds (HWF) is opgericht mede op initiatief van Dwarstuig.
De meesten van jullie zullen Henk nog kennen als directeur/mede-oprichter van de EZS én als leraar.

Het fonds dat zijn naam draagt, wil aan hen die dat nodig hebben financiële steun verlenen om de opleiding Kleine Zeilvaart aan de EZS te volgen. Hiertoe kan het fonds een renteloze lening verstrekken. Daar heeft het fonds natuurlijk wel de nodige middelen voor nodig. There are already some commitments for financial support but every little bit helps, so we also want to appeal to you,,nl,every donation,,nl,big or small,,nl,once or periodically is more than welcome,,nl,The HWF, moreover, has ANBI-status,,nl,Donations are therefore tax deductible,,nl,Hence this appeal to you to contribute to the success of the fund by transferring a donation,,nl,Your donations are greatly appreciated,,nl. Elke donatie, groot of klein, eenmalig of periodiek is meer dan welkom!
Het HWF heeft overigens de ANBI-status. Donaties zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Vandaar dit beroep op jullie om aan het succes van het fonds bij te dragen door het overmaken van een donatie. Jullie donaties worden bijzonder op prijs gesteld.
The board of the HWF are volunteers and all your donations can therefore be used to help young people with their passion into their profession,,nl,The Board of the Fund Henk Wever,,nl,Henk Roelvink,,nl,Secretary and Treasurer,,nl,Marijke de Jong,,nl,Board Member and Patron,,nl,Stephan Kramer,,de,board Member,,nl,Henk Wever Foundation Fund,,nl,Paktuinen,,eu,GE Enkhuizen,,nl,www.henkweverfonds.nl,,en,info@henkweverfonds.nl,,en,bank account,,nl,Triodosbank NL75TRIO0338426159,,en,Chamber of Commerce,,nl,ANBI-nummer,,ja,Establishment Henk Wever Fund,,nl!

With best regards,

Het bestuur van het Henk Wever Fonds
Henk Roelvink, chairman;
Martin Veul, secretaris en penningmeester;
Marijke de Jong, bestuurslid en Beschermvrouwe;
Stephan Kramer, bestuurslid;
Arjen van der Veen, bestuurslid.

Stichting Henk Wever Fonds
Paktuinen 57
1601 GE Enkhuizen
www.henkweverfonds.nl
info@henkweverfonds.nl
Bankrekening: Triodosbank NL75TRIO0338426159
Kamer van Koophandel: 67087442
ANBI-nummer: 856825013

Posted in Activities