Oprichting Henk Weverfonds!

Henk Wever Fondsautres Dwarstuigers,,eu,Peut-être que vous avez entendu dire que il y a quelques mois Fonds Henk Wever,,nl,HWF,,cy,a été fondée en partie sur l'initiative de la Croix-harnais,,nl,La plupart d'entre vous ne savent pas directeur Henk / co-fondateur de l'EZS et en tant que professeur,,nl,Le fonds qui porte son nom,,nl,les besoins qui ont besoin d'un soutien financier pour assister à la formation à peu Zeilvaart EZS,,nl,À cette fin, le fonds peut fournir un prêt sans intérêt,,nl,Bien sûr, le fonds aura besoin des ressources nécessaires pour,,nl,

Misschien hebben jullie al gehoord dat enige maanden geleden het Henk Wever Fonds (HWF) is opgericht mede op initiatief van Dwarstuig.
De meesten van jullie zullen Henk nog kennen als directeur/mede-oprichter van de EZS én als leraar.

Het fonds dat zijn naam draagt, wil aan hen die dat nodig hebben financiële steun verlenen om de opleiding Kleine Zeilvaart aan de EZS te volgen. Hiertoe kan het fonds een renteloze lening verstrekken. Daar heeft het fonds natuurlijk wel de nodige middelen voor nodig. Er zijn al enkele toezeggingen voor financiële steun maar alle beetjes helpen en daarom willen wij ook een beroep op jullie doen. Elke donatie, groot of klein, eenmalig of periodiek is meer dan welkom!
Het HWF heeft overigens de ANBI-status. Donaties zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Vandaar dit beroep op jullie om aan het succes van het fonds bij te dragen door het overmaken van een donatie. Jullie donaties worden bijzonder op prijs gesteld.
Le conseil d'administration du HWF sont des bénévoles et tous vos dons peut donc être utilisé pour aider les jeunes à leur passion dans leur profession,,nl,Le Conseil du Fonds Henk Wever,,nl,Henk Roelvink,,nl,Secrétaire et trésorier,,nl,Marijke de Jong,,nl,Membre du Conseil et Patron,,nl,Stephan Kramer,,de,membre du conseil,,nl,Henk Fonds Fondation Wever,,nl,Paktuinen,,eu,GE Enkhuizen,,nl,www.henkweverfonds.nl,,en,info@henkweverfonds.nl,,en,compte en banque,,nl,BANQUETRIODOS NL75TRIO0338426159,,en,Chambre de commerce,,nl,ANBI-Nummer,,ja,Création du Fonds Henk Wever,,nl!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van het Henk Wever Fonds
Henk Roelvink, président;
Martin Veul, secretaris en penningmeester;
Marijke de Jong, bestuurslid en Beschermvrouwe;
Stephan Kramer, bestuurslid;
Arjen van der Veen, bestuurslid.

Stichting Henk Wever Fonds
Paktuinen 57
1601 GE Enkhuizen
www.henkweverfonds.nl
info@henkweverfonds.nl
Bankrekening: Triodosbank NL75TRIO0338426159
Kamer van Koophandel: 67087442
ANBI-nummer: 856825013

Publié dans Activités