DwarsTuig

Vereniging Oud-leerlingen Enkhuizer Zeevaartschool

Geschiedenis

Een winteravond in de vorige eeuw

 In het verstilde Zuiderzeestadje loert Aldebaran roodschitterend naar het zwarte water van de oude haven. Een bramra kreunt op de nauw speurbare deining, de verte naderbij verlangend. Op een van de zeilschepen schijnt licht uit de patrijspoorten. In de trotse driemaster is het warm en behaaglijk. Schalen dampen op een door kaarsen verlichte tafel. Er is kaas, brood en wijn en het vreugdevolle gesprek van kameraden die genoegen scheppen in elkaars aanwezigheid.Borrel bij de buren

 Een gezet man van middelbare leeftijd staat op als de maaltijd ten einde loopt. Zijn doorgroefde kop verraadt een leven in weer en wind. Hij vertelt, recht uit het hart, over wat verbindt. En wat ten einde komt. Dat iedereen zijn weg zal gaan en niemand weet van weerzien. Een chirurgijn valt bij, draagt oplossingen aan. Het gezelschap luistert geboeid, raakt gaandeweg enthousiast…een vereniging is geboren!

 Zo zal het ongeveer gegaan zijn, die avond van 19 februari 1999. Hoewel, de geschiedschrijver had misschien ook een wijntje meegedronken. Onloochenbaar is echter het feit dat die avond de Vereniging van Oud-Leerlingen van de Enkhuizer Zeevaartschool werd opgericht. Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering op 19 november 1999 werd besloten dat de vereniging voortaan Dwarstuig zou heten. Tevens werden de statuten vastgesteld.

100-0636