DwarsTuig

Vereniging Oud-leerlingen Enkhuizer Zeevaartschool

de Leugenbank

Hier vind je het archief van ons papieren verenigingsblad. Wij versturen die twee maal per jaar naar onze leden. Eind van het vaarseizoen en voor de diplomauitreiking.