DwarsTuig

Vereniging Oud-leerlingen Enkhuizer Zeevaartschool

Zeilen op de Morgenster

Geplaatst op 10-05-2023  -  Categorie: Algemeen

Dit jaar gaan we actief de Brik Morgenster ervaren. Met trots heeft het schip dwarsgetuigd zeilen hoog in het vaandel. Dit keer ook de optie om een nacht onder de sterren te varen. Je kunt ook kiezen voor alleen de dagtocht op zaterdag 2 september of monster aan voor beide opties. In ieder geval een unieke gelegenheid om je mede leden weer eens te zien.

Optie 1.  

Vrijdag 1 september om 18.00 uur aanmonster/vertrek in thuishaven Den Helder. Nachtvaren: de Noordzee indien mogelijk. Tenslotte voor anker op het Marsdiep. 

Maximaal 24 personen voor de overnachting. Dus wees er snel bij voor een slaapplek.

Koffie & thee onbeperkt. Ontbijt wordt geregeld.

De prijs voor deze nacht varieert tussen de 85,- en 125,- Euro p. Bij minimaal 16 personen is de prijs 125,- euro en bij 24 personen 85,- euro pp en varieert dus tussen die twee uitersten afhankelijk van het definitieve aantal deelnemers. Wanneer er minder dan 16 personen zich aanmelden dan kan de nachttocht niet doorgaan.

Optie 2.

Zaterdag 2 september een dagtocht op het Marsdiep en de Noordzee van 10.00 tot 17.00 uur. Voor leden is de prijs 30,- Euro pp. Voor introducees 45,- euro pp. 

Koffie & thee onbeperkt inclusief de lunch met soep en belegde broodjes.

Optie 3.

Zie optie 1 & 2. Vrijdag om 18.00 uur aanmonsteren en zaterdag 17.00 uur van boord.

Kies je alleen voor optie 1 dan afmonsteren om 10.00 uur op zaterdag 2 september.

 

 

LEDENDAG / MEMBERSDAY - sailing on the Brik Morgenster 1 & 2 September 2023.

 

This year we will actively participate in sailing the Brik Morgenster. The ship prides itself as a square-rigged sailing vessel. This time we also offer the option to sail under the stars for one night. You can also opt for just the day trip on Saturday 2 September or sign up for both options. In any case, a unique opportunity to see your fellow members again.

Option 1.

Friday, September 1 at 6 p.m. arrival/departure from home port Den Helder. Night sailing: the North Sea if possible. Finally anchoring on the Marsdiep.

Maximum 24 people for the overnight stay. So book quickly for a place to sleep on board.

Coffee & tea unlimited. Breakfast is arranged.

The price for this night varies between € 85 and € 125 Euro pp. With a minimum of 16 persons the price is € 125,- and with 24 persons € 85,- euro pp. So the definite price depends on the final amount of participants. If less than 16 people sign up, the night tour cannot take place.

Option 2.

On Saturday 2 September there will be a day trip on the Marsdiep and the North Sea from 10 a.m. to 5 p.m. For members the price is 30,- Euro pp. For invitees 45,- euro pp.

Coffee & tea unlimited including lunch with soup and sandwiches.

Option 3.

See option 1 & 2. Sign on Friday at 6 pm and disembark at 5 pm on Saturday.

If you only choose option 1, sign off at 10:00 am on Saturday 2 September.